Asemakatu 12, 90100 OULU
Menu

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Kuvaus Kukkakauppa Kanerva Ky:n asiakasrekisteriin tallentuvista tiedoista, rekisterin tarkoituksesta ja tietosuojasta.  Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä
  Kukkakauppa Kanerva Ky
  Yhteystiedot:
  Asemakatu 12
  90100 Oulu
  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
  Kari Kuosmanen
  040-7533520
  kari.kuosmanen@kukkakauppakanerva.fi

 2. Rekisterin pitämisen peruste, sisältö ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

 

Rekisterissä ovat Kukkakauppa Kanervan kanta-asiakkaiksi rekisteröityneet henkilöt, asiakaspalvelu@kukkakauppakanerva.fi tilanneet henkilöt, puhelimitse tilanneet henkilöt, sekä laskutusmyyntinä tilanneet henkilöt.

Verkkokaupoista (kukkakauppakanerva.fi, e-kukka.fi, verkkokukka.fi ja interflora.fi) tilanneiden henkilöiden rekisterin ylläpitäjinä toimivat kyseisten palveluiden omistajat/tuottajat ja Kukkakauppa Kanerva toimii vain rekisterin käyttäjänä, ei ylläpitäjänä, pois lukien oma verkkokauppansa. 


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Yhteystiedot
 • Etunimi ja Sukunimi
 • Yrityksen nimi, mikäli henkilö toimii yrityksen edustajana
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Suoramarkkinointi suostumus / kielto (uutiskirje)

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista
 1. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
  Kari Kuosmanen / yrittäjä
  Asemakatu 12
  90100 Oulu
  040-7533520
  kari.kuosmanen@kukkakauppakanerva.fi

  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 2. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaan antamat tiedot rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä

 3. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Kukkakauppa Kanervan Ky:n ulkopuolelle. 
  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme liittyen Kukkakauppa Kanervan palveluiden tuottamiseen ja kirjanpitoon noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
 • Saruman Oy
 • Paytrail Oyj
 1. Käsittelyn kesto
 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 
 1. Henkilötietojen käsittelijät
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Tilausten täyteen panemiseksi siirrämme pakollisia tilaukseen liittyviä tietoja tarvittaessa myös muille Kukkakaupoille tai Interfloralle (Välitykset toisille paikkakunnille), sekä kuriiri yrityksille lähetyksien toimittamista varten.

 2. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Löydät meidät myös

Myymälä

Asemakatu 12, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3131
asiakaspalvelu@kukkakauppakanerva.fi

MA – PE
LA
SU

8 – 18
9 – 16
12 – 16